Sterowanie elektryczne

Klapa dymowa otwierana za pomocą siłownika elektrycznego 24V - charakterystyka

Sterowanie pojedynczą klapą dymową zapewnia siłownik elektryczny 24V. Siłownik podłączony jest za pomocą przewodów elektrycznych do centrali z akumulatorami. Do centrali podłączone są również przyciski do alarmowego otwierania klapy dymowej, czujka dymu oraz przycisk służący do uchylania klapy do wentylacji.
Dodatkowo istnieje możliwość zastosowania automatyki pogodowej.
Sterowanie klapą odbywa się:

  • Ręcznie - zdalnie
  • Automatycznie
Wyzwalanie ręczne - poprzez przyciski ROP.
Do każdej centrali podłączone są przyciski do ręcznego otwierania klapy dymowej. Naciśnięcie jednego z przycisków, spowoduje otwarcie się klapy na pełny wysuw siłowników - do oddymiania. Wyzwalanie automatyczne - poprzez czujkę dymu.
W przypadku wykrycia dymu przez czujkę dymu nastąpi automatyczne zadziałanie centrali odymiającej i uruchomienie siłownika napędzającego klapę dymową do oddymiania. W centrali znajdują się akumulatory pozwalające na funkcjonowanie oddymiania w przypadku zaniku zasilania. Wentylacja - otwieranie klapy do wentylacji grawitacyjnej.
Do uchylania klapy służy przycisk wentylacyjny. Funkcja wentylacji klapy zostaje wyłączona w momencie wzbudzenia czujki dymowej lub w momencie wyzwolenia przycisku ROP.
Zaleca się zamontowanie dodatkowego układu automatyki pogodowej, zapewniającego automatyczne zamknięcie klapy w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (wiatr i deszcz).