Sterowanie pneumatyczne

System Tylko Otwieranie wyzwalanie automatyczne

Klapa dymowa z napędem pneumatycznym sterowana za pomocą termobezpiecznika alkoholowego

Elementem napędowym mechanizmu otwierającego klapę dymową jest siłownik pneumatyczny.
Energię do otwarcia klapy zapewniają naboje gazowe zawierające sprężony CO2. Do sterowania klapami dymowymi niezbędna jest instalacja wykonana z rurek miedzianych lub stali nierdzewnej. Instalacja ta łączy siłowniki pneumatyczne, zamontowane w mechanizmach otwierania z urządzeniami sterującymi. Urządzeniami sterującymi, wyzwalającymi sprężony gaz, są termobezpieczniki oraz skrzynki sterownicze.
System sterowania TYLKO OTWIERANIE charakteryzuje się koniecznością ręcznego zamykania klap z poziomu dachu.

Charakterystyka sterowania:

 • Oddymianie automatyczne za pomocą termobezpiecznika alkoholowego

W przykładzie przedstawiono klapę dymową wolnostojącą - analogiczny system sterowania może być wykorzystany do klap w pasmach świetlnych.

 

System Tylko Otwieranie wyzwalanie automatyczne termiczne oraz ręczne

Klapa dymowa z napędem pneumatycznym sterowana za pomocą termobezpiecznika alkoholowego i skrzynki sterowniczej TYLKO OTWIERANIE

Elementem napędowym mechanizmu otwierającego klapę dymową jest siłownik pneumatyczny.
Energię do otwarcia klapy zapewniają naboje gazowe zawierające sprężony CO2. Do sterowania klapami dymowymi niezbędna jest instalacja wykonana z rurek miedzianych lub stali nierdzewnej. Instalacja ta łączy siłowniki pneumatyczne, zamontowane w mechanizmach otwierania z urządzeniami sterującymi. Urządzeniami sterującymi, wyzwalającymi sprężony gaz, są termobezpieczniki oraz skrzynki sterownicze.
System sterowania TYLKO OTWIERANIE charakteryzuje się koniecznością ręcznego zamykania klap z poziomu dachu.

Charakterystyka sterowania:

 • Oddymianie automatyczne za pomocą termobezpiecznika alkoholowego
 • Oddymianie ręczne za pomocą skrzynki sterowniczej CO2

W przykładzie przedstawiono klapę dymową wolnostojącą - analogiczny system sterowania może być wykorzystany do klap w pasmach świetlnych.

System Tylko Otwieranie wyzwalanie automatyczne termiczne, ręczne oraz automatyczne z centrali SAP

Klapa dymowa z napędem pneumatycznym sterowana za pomocą termobezpiecznika alkoholowego i skrzynki sterowniczej TYLKO OTWIERANIE z modułem elektrycznym (do podłączenia z centralą SAP)

Elementem napędowym mechanizmu otwierającego klapę dymową jest siłownik pneumatyczny.
Energię do otwarcia klapy zapewniają naboje gazowe zawierające sprężony CO2. Do sterowania klapami dymowymi niezbędna jest instalacja wykonana z rurek miedzianych lub stali nierdzewnej. Instalacja ta łączy siłowniki pneumatyczne, zamontowane w mechanizmach otwierania z urządzeniami sterującymi. Urządzeniami sterującymi, wyzwalającymi sprężony gaz, są termobezpieczniki oraz skrzynki sterownicze.
System sterowania TYLKO OTWIERANIE charakteryzuje się koniecznością ręcznego zamykania klap z poziomu dachu.

Charakterystyka sterowania:

 • Oddymianie automatyczne za pomocą termobezpiecznika alkoholowego
 • Oddymianie ręczne za pomocą skrzynki sterowniczej CO2
 • Oddymianie automatyczne - wyposażenie skrzynki w moduł elektryczny umożliwiający podłączenie do centrali SAP.

W przykładzie przedstawiono klapę dymową wolnostojącą - analogiczny system sterowania może być wykorzystany do klap w pasmach świetlnych.

System Tylko Otwieranie wyzwalanie automatyczne termiczne, ręczne oraz automatyczne z centrali SAP
z funkcją wentylacji za pomocą siłownika elektrycznego 230V

Klapa dymowa z napędem pneumatycznym sterowana za pomocą termobezpiecznika alkoholowego i skrzynki sterowniczej TYLKO OTWIERANIE z modułem elektrycznym (do podłączenia z centralą SAP) - klapa wyposażona w wentylację elektryczną z automatyką pogodową.

Elementem napędowym mechanizmu otwierającego klapę dymową jest siłownik pneumatyczny.
Energię do otwarcia klapy zapewniają naboje gazowe zawierające sprężony CO2. Do sterowania klapami dymowymi niezbędna jest instalacja wykonana z rurek miedzianych lub stali nierdzewnej. Instalacja ta łączy siłowniki pneumatyczne, zamontowane w mechanizmach otwierania z urządzeniami sterującymi. Urządzeniami sterującymi, wyzwalającymi sprężony gaz, są termobezpieczniki oraz skrzynki sterownicze.
System sterowania TYLKO OTWIERANIE charakteryzuje się koniecznością ręcznego zamykania klap z poziomu dachu (wyzwolonych przy użyciu skrzynki sterowniczej lub termobezpiecznika).
Klapa wyposażona w dodatkowy siłownik elektryczny 230V, służący do uchylania wieka klapy co pozawala na naturalną wentylację pomieszczeń. Zastosowanie automatyki pogodowej pozwala na uniknięcie zagrożenia związanego z warunkami atmosferycznymi (opady atmosferyczne i wiatr).

Charakterystyka sterowania:

 • Oddymianie automatyczne za pomocą termobezpiecznika alkoholowego
 • Oddymianie ręczne za pomocą skrzynki sterowniczej CO2
 • Oddymianie automatyczne - wyposażenie skrzynki w moduł elektryczny umożliwiający podłączenie do centrali SAP.
 • Wentylacja ręczna poprzez przełącznik do przewietrzania,
 • Wentylacja - automatyczne zamykanie poprzez centralkę pogodową.

System Tylko Otwieranie wyzwalanie automatyczne termiczne, ręczne oraz automatyczne z centrali SAP z funkcją wentylacji pneumatycznej

Klapa dymowa z napędem pneumatycznym sterowana za pomocą termobezpiecznika alkoholowego i skrzynki sterowniczej TYLKO OTWIERANIE z modułem elektrycznym (do podłączenia z centralą SAP) - klapa wyposażona w wentylację pneumatyczną z automatyką pogodową

Elementem napędowym mechanizmu otwierającego klapę dymową jest siłownik pneumatyczny.
Energię do otwarcia klapy zapewniają naboje gazowe zawierające sprężony CO2. Do sterowania klapami dymowymi niezbędna jest instalacja wykonana z rurek miedzianych lub stali nierdzewnej. Instalacja ta łączy siłowniki pneumatyczne, zamontowane w mechanizmach otwierania z urządzeniami sterującymi. Urządzeniami sterującymi, wyzwalającymi sprężony gaz, są termobezpieczniki oraz skrzynki sterownicze.
Źródłem energii do otwierania klapy w celu przewietrzania jest sprężone powietrze uzyskiwane za pomocą kompresora. Żródłem energii do otwierania klap w celu oddymiania nadal jest nabój ze sprężonym CO2. Ale zastosowanie kompresora pozwala na zamknięcie klapy przy użyciu centrali wentylacyjnej bez konieczności wychodzenia na dach.
Klapa wyposażona w automatykę pogodową pozwoli na uniknięcie zagrożenia związanego z warunkami atmosferycznymi (opady atmosferyczne i wiatr).

Charakterystyka sterowania:

 • Oddymianie automatyczne za pomocą termobezpiecznika alkoholowego
 • Oddymianie ręczne za pomocą skrzynki sterowniczej CO2
 • Wentylacja ręczna poprzez skrzynkę z pierwszeństwem CO2
 • Wentylacja - automatyczne zamykanie poprzez centralkę pogodową.